Hornborgasjön

En artikel om Hornborgasjön. Om traner og kulturminder

Copyright© 1996, Mogens Kattenhøj WLT & STM

 
Har du et par dage fri ?
- Så tag på en natur- & kulturoplevelse mellem Vänern og Vättern.

 Gånggrift (jættestue)           Tranedans 

Tusindvis af traner og andre fugle. Kulturhistoriske vandreture i smuk natur fra oldtiden. Enorme gravfelter fra Stenalder, Bronzealder og Jernalder. Fantastiske kirkemalerier
fra 1100 - 1600 tallet og vandring over Sveriges største højmose.

Det hele ligger indenfor få kilometer, så der er tid til fordybelse de enkelte steder, selv om du kun har et par dage ledig. Her har danskerne tidligere regeret. De har også i 1200-tallet hærget og plyndret for at komme til det. Igen. De tabte og de lokale har rejst nye kirker til erstatning for dem, danskerne nedbrændte.

Som noget helt specielt findes der her et enormt gravfelt, der har været brugt siden 5000 år før Kristi fødsel og helt frem til omkring år 1100 efter. Nu var kristendommen ved at vinde indpas. Her kan man lære om forskellige tiders begravelsesritualer og få km. derfra om franciskanernes klostre og så kan man glædes over at vandre i en landskabstype, som ikke findes mere i Danmark: Græsningsskov. Med lidt god vilje fornemmer man, hvordan skoven nær mennesker så ud i middelalderen. Man får ligeledes en klar fornemmelse af, og forståelse for, hvorfor der ønskes naturgenopretning og fredning rundt i verden.

Nu er vi kommet med drømmen om at se mange traner, her midt i september, så vi starter vores tur i nordenden af Hornborgasjön ved tusmørketid (18-19:30), hvor op til 4000 traner og adskillige hundrede kanadagæs trækker ind for at spise og overnatte . Vi er ved fugletårnet på Fäholmen, hvor dette hænder i efterårsmånederne. Om foråret er der op til 6000 traner i parringsdans på engene i sydenden, hvilket tiltrækker mere end 150.000 mennesker i april måned for at opleve denne fortryllende parringsakt.

 Tranedans           Gudhem Kloster 

Men her i midten af september er der kun dig selv og et par stykker mere i den smukke solnedgang. (og vi måtte "nøjes" med 200 traner)

Søen var ved at gro helt til, bl.a. på grund af landbrugsdræning af de frugtbare enge, da man i 1990-erne indledte et kæmpe restaureringsprojekt. Vandstanden er forhøjet, så søen i dag dækker ca 4000 ha og er tæt på det oprindelige. Fuglelivet og fiskebestanden er således ved at være genetableret, så ud over naturen har det fint, har vi nogle pragtfulde muligheder for naturoplevelser i verdensklasse.

Kun et par kilometer syd for - stadig på østsiden af søen - ligger et naturcenter af fremragende kvalitet. Her er også græssende oldtidskvæg og flere vandreture, hvor man kan få en god fornemmelse af landbruget for 1-200 år siden, hvor man brugte træernes løv som vinterfoder, lod dyrene græsse i skoven om sommeren. Og så naturligvis fugleskjul og fugletårne. Naturcentret lukker 1 september, men der er fri adgang til arealerne, som forvaltes af Naturvårds Verket (den svenske skov- og naturstyrelse). Tag en 3-4 km. vandring næste morgen her inden du kører de få km. videre sydpå til et af de største gravfelter i Norden: Ekornavallan, hvor du får et sug fra fortidens liv og skikke. Lige her findes omkring 300 af slagsen, hvilket er 2/3 af hele Sveriges !

Kør nu til Gudhem og nyd ruinerne af et franciskaner- nonnekloster, kirken og klostermuseet. Der er trykknapsguide og gratis adgang.

Kør ad vej 184 mod Lidköping til du ved Bjurnum møder skilte med TRANDANS. Det er det andet naturcenter, men har kun åbent i marts-april under tranedansen. Her er lavet" balkoner" til publikums observationer af tranedansen, som normalt er på sit højeste i midten af april.

Lige efter ligger Dagsnäs slot, som fra nordenden af søen i aftes kunne ses oplyst.

Kort herefter er der på hvidt skilt afvist til Ore Backor 2 km. Tag den tur!

På en ca. 2 km. lang ås vandrer du på afmærket sti 5-10 meter over søen i en virkelig smuk natur. Her kan du se rørhøg, fiskeørn, spætter, spætmejser og sangsvaner og meget mere. Her er græsningsskov, vådskov og nøddeskov.

Her i omegnen af Falköping kan det være svært at vælge blandt kulturminder, for der så mange, men nu er vi ude i en blanding af natur og kulturoplevelse, så noget må vælges . Derfor kører vi nu tilbage østpå til Kungslena kirke og borgruiner. Her har danskerne hærget og de lokale mindet. Tag vandreturen på et par timer i ARNs fodspor (ham med Tempelherrerne) og nyd udsigterne. Ordet LENA kommer fra gammelsvensk og betyder "slutning" - en ofte brugt betegnelse for en bygd, som lå for enden af f.x. et bjerg eller en ås. Det er netop tilfældet her. Kirken har 3 tårne, som blev rejst efter den danske, norske og svenske konge mødtes her i kirken, der er genrejst efter danskerne brændte den gamle. Også her er der trykknap-guide i kirken med gratis adgang.

Klosterkirken i Varnhem (Her var Arn i lære som munk)

På vej hjem til Danmark igen kan anbefales endnu to kirkebesøg og en helt fantastisk smuk vandretur i Sveriges største højmose: Komossen.

Hvis der er tid til det, så besøg den store tømmerkirke i Habo med rig dekoration. Kirken ligger midt ude på landet, er bygget som en katedral. Underligt, for der bor bare et par hundrede sjæle . Men i 1600 tallet boede her faktisk mere end 2000, hvilket forklarer størrelsen. Samtidig var stedet et forsvars- og regeringspunkt i riget og hovedsæde for Jönköpings ledelse, hvilket bevidnes af de adelige balkoner i kirken. Den gang kunne adel og pøbel ikke sidde sammen. De adelige havde egen indgang og balkon, på "gulvet" sad kvinderne i venstre side, mændene i højre og rangfordelt fra alteret og bagud, fra selvejere til fæstebønder.

På hovedvej 40 mod Göteborg ligger Botnaryd med den smukkeste og mest betagende bemaling, jeg har set. Alle vægge og lofter er bemalet med hele biblens og katekismens historier malet og stort set urørt siden år 1600. Og så er kirken smuk og harmonisk, beklædt med svenskrøde fyrrespån, en smuk kirkegård, lige ned til søen. (Bottnaryd ligger ca. 30 km vest for Jönköping ved vej 40 eller ca. halvvejs mellem Ulricehamn og Jönköping. Følg de hvide skilte til kirken)

Nu skal vi på naturvandring, så kør sydpå, gennem skoven til Ryd til Mulseryd og 6-8 km. vestpå. Her kommer naturreservatet Komossen ,Sveriges største højmose på 9000 tdr. land, fredet i 1950. Vi er i 350 meters højde over havet på det højeste sted og 320 på det laveste, hvilket giver en højdeforskel på 30 meter. Det er mere end noget andet sted i Sveriges andre højmoser. Her er tørvelaget 4 - 8 meter tykt og vandrestien ud gennem mosen er en plankesti. Man kan vælge en rundtur på omkring 5 km. og at forlænge den med yderligere 4 (2 km. ud og samme vej tilbage). Cirkelturen kan gøres på under 2 timer. Om sommeren er det yngleplads for blandt andet brushøns og regnspover. Flere af stederne her har navne fra ældgammel tid, hvor landskabet var anderledes - inden mosen løftede sig. Der var mere sø og flere øer, som stederne antyder: Björnö. Tvindö, Långö. I dag synes disse steder blot som forhøjninger i landskabet. Björnsjön, som ligger næsten midt i reservatet kan fortælle lidt om naturens egen forvaltning. På gamle kort ses, at denne sø lå flere km. sydvest for, hvor der ligger i dag. Det er en vandrende sø, som "æder" sig ind i nordøst og gror til i sydvest. Her ved Björnsjön er der shelter og bålplads, lokum og borde/bænke. Herfra kan turen forlænges med de nævnte 4 km.

Tilbage ved parkeringspladsen, kan man gå til fritidsområdet "Trehörningen" , som er bade-fiske-fritidsområde. Også med bålplads, borde og lokum.

Herfra er der ca. 150 km. til Göteborg og ca. 270 til Malmö, så alt kan nås på et par timer eller tre.

Har du et par dage mere, så besøg HÖKENSÅS med dens mange fiskesøer og vandreture (dejlig natur - med gode bær- og svampemuligheder foruden et godt fiskeri) CC har en campingplads her. Oplysninger: http://www.hoekensas.se/

FAKTABOX


  Hornborgasjön: Mellem SKARA, SKÖVDE og FALKÖPING omkranset af
  hovedvej 49, 46 og 184.

  Afstand fra Malmö: ca. 300 km.

  Afstand fra Göteborg: ca. 200 km.

  Oplysninger: http://www.hornborga.com

  Lokal info samt overnatning: http://www.hornborgasjon.com
 

her er der også links til alle seværdigheder og turistbureauer, hyttebyer, campingpladser og bed-& breakfast samt alt vedrørende naturen i området. Incl. dagsaktuel fugletælling året rundt.

Menu                        Oversigt over artikler