Mandø - en ø i vadehavet

En artikel om Mandø i det danske Vadehav

Copyright© 2002, Mogens Kattenhøj WLT & STM

 

Weekend-tur til Mandø og Danmarks største ørken Koresand

Rigtige mænd er fra Mandø stod der på en bil.

Sådan var det engang. Øen er også for kvinder. Herom senere.

Mandø ligger 6 km. ude i Vadehavet mellem Fanø og Rømø og er - i modsætning til de to andre - absolut fredelig og uturistet. Det endda selvom Mandøbussen årligt bringer 35 tusinde turister til øen. De fleste af disse bliver kun få timer inden de tager med tilbage til kontinentet.

Øen er et paradis for fugleelskere. Specielt i forårs- og efterårs træktiden, hvor vadefugle, gæs og ænder i titusindvis søger hertil for at tage for sig af retterne i ét af verdens vigtigste spisekamre på deres vej til eller fra ynglestederne i bl.a. Sibirien. Fra Esbjerg og til Holland findes, som det eneste sted i verden, vadehav og området her har den største tidevandsforskel i Danmark.

Netop tidevandet betyder mad til de rastende fugle. Det betyder også, at vi andre kun kan komme til og fra øen ved lavvande. Mandøbussen benytter normalt havbunden - Ebbevejen - hvor biler, cykler og hestevogne vælger Låningsvejen. Men som sagt kun ved lavvande, med mindre ens bil kan klare halvanden meter saltvand. To gange i døgnet er der lavvande og ca. to timer på hver side kan man færdes her. Se i avisen, hvornår der er højvande ved Esbjerg. Lavvande er seks timer før og efter og ændrer sig ca 45 minutter hver dag, da det er månen, der betinger højvande og lavvande.

Inden vi når helt ud til diget på fastlandet, besøger vi Vadehavscentret i Vester Vedsted og får en god og bred orientering om vadehavets liv og ser et meget fint multimedieshow om de hårde tider, stormfloderne har givet beboerne her i marsken. I Mandø by ligger Mandøcentret med en lille udstilling om Mandøs natur og geografi og ellers er det lokale "videncenter" Brugsen. Her koordineres alle opdaterede oplysninger om højvande, overnatning og seværdigheder.

Det er også i Brugsen, der findes opslag om turene til Danmarks største ørken Koresand. En 30 kvadratkilometer stor sandø med sælreservat. Der er mange sæler herude, et par hundrede, fortrinsvis den spættede sæl. Her står vi på sydspidsen og funderer over hvem der i grunden betragter hvem på blot 50 meters afstand. Turen tager ca. tre timer og der gøres stop for at lede efter rav.

Det er Herluf, der kører med traktor og passagervogn. Det er også Herluf, der fortæller, hvorfor øen hedder Mandø, og det er ganske vist:

En gang for meget længe siden, da øen lå længere mod vest, var der en stormflod, hvor kun syv mænd overlevede og reddede sig i land længere østpå, hvor de bosatte sig. Da der kun var mænd på denne ø, kaldtes den for Mandø.

Øen har været ejet af Kronen, men befolkningen købte den på en auktion engang kongen manglede penge. Ejerforholdet diskuteres den dag i dag !

I den lille, enkle og smukke kirke ses rensdyrgevirer, som er fundet vest for øen og stammer fra tiden, hvor man kunne gå til England, for 10-20.000 år siden, hvor isen dækkede det meste af Skandinavien og havet lå 100 meter lavere. Om det er fordi øen var en "mande-ø", eller lokalkulturen dengang var anderledes, vides ikke, men sikkert er det, at mændene ikke hængte hatten i våbenhuset, men derimod på rensdyrtakkerne ved den hævdvundne bænkerække.

Inden vi tager på vandre eller cykeltur rundt på øen, skal vi besøge Anker i gården overfor møllen. Her får vi en halv times illustreret foredrag om øens historie fra år 1200 til i dag, krydret med selvoplevede stormfloder. Det er godt at starte her, for når man færdes på øen giver det en anden oplevelse at kende til de strenge tider midt i idyllen. Man får en anden dimension i sin oplevelse.

De fleste ture er på befæstet vej eller markvej og er markeret med farvepæle. Turene er nemme, da her er fladt. De varierer i længder mellem 2 og 10 km. Øen rundt indenfor havdiget er 10 km. På vejen rundt følges fyldegraven. Herfra tog man jord til digebygningen. Ud over de tidevandsbestemte slikgårde i forlandet er der flere lavvandede søer, hvor bl.a. rørhøg, klyder, regnspover, kobbersnepper, fiskehejrer og strandskader er at finde mellem de græssende får.

Tag en tur til noget enestående i verden. Det kan gøres på et par dage. Det er muligt, du vil vende tilbage igen og igen for at opleve freden, lyset og fuglene. Og jeg er sikker på, du vil føle dig velkommen. Det gælder også for kvinder !

Selv kommer jeg der med familie og venner forår, sommer, efterår. År efter år ! Det er blevet en behagelig vane !

FAKTABOX


    Nærmere information:

    http://www.mandoetourist.dk

    Her findes alle oplysninger om overnatning og links til omegnen
    

Særlige forhold: Kun adgang ved lavvande !

© Mogens Kattenhøj 2003

Menu                        Oversigt over artikler